Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

www.mmart.sk

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: Michal Kačur - MMart, Ševčenkova 404/8, 06761 Stakčín, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ..............

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

– Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze TU

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz